Izolacijone Folije Teflex , Myoflex , Melinex

 

Myoflex LS (Teflex)

MYOFELX LS (Teflex) je izolaciona folija iz sloja zelenog prešpana i sloja polieste folije.
Koristi se kao elektroizolacioni materijal kod elektromotora, transformatora itd.
Temperaturna klasa B- 130°C. Proizvodi se u rolnama širine 1000 mm debljine 0,10 - 0,55 mm

Image 08

Myoflex LS (Teflex)

 

Image 08

Myoflex LS (Teflex)

 

Melinex

Melinex (Garfilm) je poliesterska izolacija termièke klase B/F, jak, izdržljiv, izuzetnih osobina, mleèno bele boje.
Ima odliènu otpornost na vlagu i veæinu hemikalija, postojan na ekstremne temperaturne razlike od -70°C do + 150°C.
Može se naæi u dimenzijama 0,125 ; 0,19 i 0,25

Image 08

Melinex

 

Image 08

Melinex

 

Myoflex PVS (NM)

MYOFLEX PVS (NM) je fleksibilni elektroizolacioni materijal proizveden
od poliesterske folije presvučene sa jedne strane Nomeksom.
Koristi se kao zljebna izolacija za namotaje niskonaponskih i
visokonaponskih elektromotora, generatora, statora, transformatora itd.
Proizvodi se u rolnama širine 1000 mm a debljine od 0,15 do 0,50 mm

Karakteristike:
- Odlična elektroizolaciona svojstva
- Napon probojnosti 7-28 KV/mm zavisno od debljine
- Temperaturna klasa F - 155°C

Image 08

Myoflex PVS (NM)

 

Myoflex 2N50 (NMN)

MYOFLEX 2N50 (NMN) je fleksibilni elektroizolacioni materijal proizveden
od poliesterske folije presvučene sa obe strane Nomeksom.
Koristi se kao zljebna izolacija za namotaje niskonaponskih i
visokonaponskih elektromotora, generatora, statora, transformatora itd.
Proizvodi se u rolnama širine 1000 mm a debljine od 0,15 do 0,50 mm

Karakteristike:
- Odlična elektroizolaciona svojstva
- Napon probojnosti 7-28 KV/mm zavisno od debljine
- Temperaturna klasa H - 180/200°C

Image 08

Myoflex 2N50 (NMN)

 

Image 08

Myoflex 2N50 (NMN)

 

Image 08

Myoflex 2N50 (NMN)