Zalivne Epoksidne Smole

 

Smola CR-1035+R

Dolphs CR1035+R je CRVENA tečna dvokomponentna epoksidna smola niske viskoznosti,
čije očvršnjavanje se odvija na vazduhu (temperaturi okoline).
Naroèito je pogodna za impregnaciju i oblaganje malih transformatora.
Prilikom očvršćavanja nema burne reakcije niti skupljanja tako da je
veoma pogodna za zalivanje elektronike.

Pakovanje: 1 kg. , 5 kg.

Karakteristike:
1. Niska viskoznost i dobro prodiranje.
2. Dobra tehnièka vodljivost
3. Dobra otpornost na vlagu
4. Stvrdnuta smola se lako obradjuje

Image 08

Smola CR-1035+R

 

Smola CB-1078+R

DOLPHON CB-1078 je crna epoksidna smola za impregnaciju i oblaganje zavojnica,
malih transformatora i električnih sklopova.
Ovo je dvokomponentna smola koja koristi reaktor RE-2000 a steže se na temperaturi okoline.

Pakovanje: 1 kg + Reaktor RE-2000

Karakteristike:
1. Odlična termička vodljivost
2. Dobra električna svojstva
3. Dobra otpornost na vlagu

Image 08

Smola CB-1078+R

 

Image 08

Smola CB-1078+R

 AEV Smola U2114+R

AEV Ultifil 2114TCR Red je veoma gusta, dvokomponentna smola, crvene boje.
Smola je dizajnirana da pruži veoma visoku termalnu provodljivost i odlične karakteristike na visokim temperaturama,
dok postiže slabo mešanu viskoznost što olakšava dalju obradu.
Osušena smola se priznaje medju vatrootporne materijale.
Smola ima odlična električna svojstva zajedno sa superiornom zaštitom od toplotnog udara i
izdržljivost koja joj omogućava primenu u H temperaturnoj klasi.

PRIMENA
Za zatvaranje, nalivanje, zalivanje elektrike i elektronskih materijala. Punjenje motora i krajeve namotaja radi širenja toplote itd.

Pakovanja od 1kg i 5kg

Image 08

AEV Smola U2114+R