Elektroizolacioni Lakovi

2. Lakovi za pečenje -za ručne električne alate

 

Lak CC1080L+R

Lak CC1080L+R "H" klase, je specijalna 100% poliester smola-lak
posebno razvijena za impregnaciju svih vrsta ručnih električnih alata,
rotora malih motora kao i statora električnih motora.
Niska viskoznos ovog laka omogucava duboko prodiranje i
u slučajevima vrlo tankih žica.
Može se koristiti kod nalivanja kao i "Kap Na Kap"

- Visoka vezivna moć na visokim temperaturama.
- Niska viskoznost i dobro prodiranje bez mehurića.
- Kratak ciklus postupka rada
- Testiran u sistemu U.L. za 180°C

Image 08

Lak CC1080L+R

 

Lak CC1106+R

Lak CC1106+R "H" klase, je 100% poliester smola 200°C
posebno namenjena za impregnaciju Kap Na Kap.
Preporučuje se uptreba kod lakiranja rotora električnih alata,
rotora malih motora i statora elektromotora.

Sve preporuke...

- Bez mirisa
- Visoka taèka zapaljivosti
- Vrlo mali gubici u toku impregnacije.
- Kratak proces pečenja.

Image 08

Lak CC1106+R

 

AEV Lak 530+R

AEV ULTIMEG 2000/530 je dvokomponentni lak na pečenju, nerastvoriv, nezasićen, izoftalinska smola koja daje visokovezujuću impregnaciju dostizući klasu H (180°C).
Sistem sadrži visoku formu èvrstih filmova a prednost mu je nizak sadržaj organskih isparenja kao i uveæano zadržavanje unutar ovoja.
Generalno govoreći sistem se može brzo suziti na relativno niskim temperaturama.
Osušeni proizvod ima dobra svojstva kako temperaturna tako i mehaničkog kao i otpornost na vlagu i slani vazduh.
Služi za impregnaciju malih statora, armatura i čvrsto namotanih kalema putem impregnacije kapljanjem (kap na kap).

Pakovanje: 1kg i 5kg

Image 08

AEV Lak 530+R