Elektroizolacioni Lakovi

3. Lakovi za pečenje- za impregnaciju električnih uredjaja

 

Lak BC-359

HI-THERM BC-359 - je novi izolacioni lak u H klasi,
koji se karakteriše brzim sušenjem pri nižim temperaturama pečenja.
Lak se može peći i u kraæem vremenu pri čemu smanjuje potrošnju
energije što ga čini vrlo ekonomičnim.
Lak BC-359 se preporučuje za Rotore malih i srednjih broja okretanja,
Transformatore, Zavojnice, Statore, Namotaje, Generatore.

Pakovanje od 5 lit. i 25 lit.

- Brzo pečenje pri nižim temperaturama
- Odlična otpornost na vlagu
- Uključen u prihvaæenim normama za izolaciju U.L. za 180°C

Image 08

Lak BC-359

 

Lak BC-346A

HI-THERM BC-346A je nova vrsta laka u H klasi 215°C na bazi poliester
smole za impregnaciju električnih uredjaja u klasi A,B,F, i H.
Lak BC-346A upotrebljava se tamo gde se traži odlična fleksibilnost
i visoka otpornost na temperaturu.
Preporučuje se za: Transformatore, Statore, Zavojnice, Namotaje,
Rotore malih i srednjih okretaja. Može se koristiti za impregnaciju
pod atmosferskim pritiskom kao i u posudi pod vakumom.

Pakovanje: 5lit. i 25lit.

Karakteristike:
- Odlična fleksibilnost i prijanjanje
- Visoka otpornost na temperaturu, normalan rad do 215°C
- Overen prema normama MIL-U-1137A kao i od U.L.(Underwriters Laboratories)


Image 08

Lak BC-346A

 

Image 08

Lak BC-346A

 

AEV Lak U380

AEV Lak Ultimeg 2000/380 je alkidni fenol koji stvara čvrste otporne izolacione filmove sa odličnim električnim i vezivnim karakteristikama
na svim radnim temperaturama do klase H (180°C). Lak odlično prodire u navoje uz dobro sušenje i niska sekundarna svojstva isušivanja.
Sistem odlikuje odlična stabilnost u tanku a podešen je i za veće tankove koji se ne koriste puno.
Osušeni proizvodi imaju izuzetno dobru otpornost na vlagu i izolaciona ulja, a odlikuje ih i potpuno sušenje u dubljim delovima navoja.
Dobra fleksibilnost se pokazuje oko izolovanih provodnika, i postignuta je kompatibilnost sa svim normalnim izolacijskim sistemima.

PRIMENA
Kvalitetan lak za opštu upotrebu za impregnaciju transformatora, prigušnica, releja i razlièitih tipova električnih motora.

Pakovanje od 5 lit.

Image 08

AEV Lak U380

 

Image 08

AEV Lak U380